2021 08 10

Ny video med John Henry - Turn the Cards - i samarbete med BD pop

2021 06 05

210605.jpg    Jippi, jag har fått ett stipendium och ska göra konst i Luleå city 30 aug-3 sept. Läs mer här
/Jippie, I´ve got an art recidence in Luleå city 30 aug-3 sept. Read more 

2021 04 07

Ny video med John Henry - Roly Poly - i samarbete med BD pop

2021 01 26

Check out our brand spanking new video!

2021 01 11

210111.jpg    Snart premiär för John Henrys video "About Whiskey" – Stay tuned! 

 

 

Arkiv